Velkommen til Sæby Floorball Klub


Kontakt os på mail

Sæby Floorball Klub – Plads til alle …

I Sæby Floorball Klub lægger vi stor vægt på at drive en klub, der fremstår ansvarlig, organiseret og rummelig.
Vi vil gennem sporten inddrage spillere og forældre i et fællesskab, hvor medlemmerne føler ejerskab til klubben og vil løfte i flok.

Der er plads til alle i Sæby Floorball Klub. Her støttes op om den enkelte spiller såvel som holdet som helhed. Der er rum til både den hobby-betonede spiller såvel som spilleren med større ambitioner.
Klubbens trænere er engagerede amatører, som via uddannelse, kurser, netværk mv. leverer en seriøs træning og en anerkendelse af spillernes standpunkter.

Det er foreningens formål, at bidrage til at fremme kammeratskab, god sportslig optræden, integration samt motivere medlemmerne til at anerkende og tage ansvar for og deltage aktivt i foreningen såvel som samfundet.

Træningstider
og gratis prøvetræning

Træning foregår i Sæby Fritidscenter - og alle er velkommen.


 • U5-6: Mandag kl. 16.30 – 17.30 samt fredag kl. 16.00 – 17.00
 • U9: Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 samt fredag kl. 16.00 – 17.00
 • U15: Tirsdag kl. 19.00 – 20.30 samt fredag kl. 17.00 – 18.30
 • Motionister: Tirsdag kl. 20.30 – 21.30

Indkaldelse til
Generalforsamling

28. februar kl. 19.00
i Sæby Fritidscenter

Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 28. februar kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter.

Alle spillere og forældre er meget velkomne til generalforsamlingen, men forældre kan kun afgive 1 stemme pr. spiller under 18 år på vegne af barnet. Indkaldelse er ligeledes udsendt pr. mail til alle medlemmer eller medlemmers forældre.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning og Udvalgsberetninger
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af revisor samt suppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af 1 forælder, der kan stemme på vegne af barnet.

Formand:

Hans Jørgen Nørgaard, Lienshøjvej 10. 9900 Frederikshavn. Mail: kveselhus1@gmail.com